Budżet

Stan na kwartał
Dział Kwota planu podstawowego Kwota planu po zmianach Kwota wykonania
Rolnictwo i łowiectwo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Transport i łączność 2 110 908,00 zł 2 110 908,00 zł 0,00 zł
Transport i łączność 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Transport i łączność 0,00 zł 0,00 zł 5 652,28 zł
Transport i łączność 130 000,00 zł 130 000,00 zł 31 044,80 zł
Transport i łączność 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Turystyka 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa 750 000,00 zł 750 000,00 zł 314 240,18 zł
Gospodarka mieszkaniowa 20 000,00 zł 20 000,00 zł 3 458,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa 2 300,00 zł 2 300,00 zł 527,49 zł
Gospodarka mieszkaniowa 7 600 000,00 zł 7 600 000,00 zł 1 706 352,32 zł
Gospodarka mieszkaniowa 700 000,00 zł 700 000,00 zł 161 825,09 zł
Gospodarka mieszkaniowa 800 000,00 zł 800 000,00 zł 79 014,79 zł
Gospodarka mieszkaniowa 1 800 000,00 zł 1 800 000,00 zł 547 517,42 zł
Gospodarka mieszkaniowa 450 000,00 zł 450 000,00 zł 95 892,89 zł
Gospodarka mieszkaniowa 30 000,00 zł 30 000,00 zł 1 477,65 zł
Gospodarka mieszkaniowa 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa 6 206 199,00 zł 6 206 199,00 zł 67 688,36 zł
Gospodarka mieszkaniowa 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa 60 000,00 zł 60 000,00 zł 8 880,07 zł
Gospodarka mieszkaniowa 6 100 000,00 zł 6 100 000,00 zł 1 450 335,35 zł
Gospodarka mieszkaniowa 30 000,00 zł 30 000,00 zł 12 460,80 zł
Gospodarka mieszkaniowa 220 000,00 zł 220 000,00 zł 119 397,35 zł
Gospodarka mieszkaniowa 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa 12 464 000,00 zł 12 464 000,00 zł 695 205,97 zł
Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00 zł 100 000,00 zł 24 421,67 zł
Gospodarka mieszkaniowa 30 000,00 zł 30 000,00 zł 6 145,36 zł
Gospodarka mieszkaniowa 100,00 zł 100,00 zł 0,00 zł
Działalność usługowa 9 000,00 zł 9 000,00 zł 0,00 zł
Działalność usługowa 5 000,00 zł 5 000,00 zł 789,76 zł
Działalność usługowa 350 000,00 zł 350 000,00 zł 115 537,03 zł
Administracja publiczna 0,00 zł 0,00 zł 602,00 zł
Administracja publiczna 0,00 zł 0,00 zł 2 549,15 zł
Administracja publiczna 0,00 zł 54 986,66 zł 54 986,66 zł
Administracja publiczna 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Administracja publiczna 0,00 zł 0,00 zł -25 817,02 zł
Administracja publiczna 0,00 zł 0,00 zł 3 142,40 zł
Administracja publiczna 12 020,00 zł 12 020,00 zł 2 982,05 zł
Administracja publiczna 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Administracja publiczna 0,00 zł 19 155,00 zł 19 155,00 zł
Administracja publiczna 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Administracja publiczna 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Administracja publiczna 0,00 zł 0,00 zł 86,80 zł
Administracja publiczna 526 922,00 zł 581 040,00 zł 162 632,00 zł
Administracja publiczna 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł
Administracja publiczna 0,00 zł 45 013,34 zł 45 013,34 zł
Administracja publiczna 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10 810,00 zł 10 810,00 zł 2 710,00 zł
Obrona narodowa 400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 700,00 zł 2 700,00 zł 0,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 zł 0,00 zł 1 507,90 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250 000,00 zł 250 000,00 zł 38 587,06 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 zł 0,00 zł 8 349,28 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000,00 zł 5 000,00 zł 36,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 80 000,00 zł 80 000,00 zł 14 451,70 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 zł 0,00 zł 1 076,00 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 zł 0,00 zł 645,76 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 100 000,00 zł 100 000,00 zł 16 196,73 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 650 000,00 zł 650 000,00 zł 276 323,21 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 300,00 zł 300,00 zł -56,20 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 30 000,00 zł 30 000,00 zł 3 700,50 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 000 000,00 zł 1 000 000,00 zł 0,00 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 000 000,00 zł 1 000 000,00 zł 550 468,07 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 zł 0,00 zł 48,00 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 000,00 zł 4 000,00 zł 1 133,00 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 450 000,00 zł 450 000,00 zł 132 453,16 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 300 000,00 zł 300 000,00 zł 115 600,35 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 900 000,00 zł 900 000,00 zł 180 819,55 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 zł 0,00 zł 179,44 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 42 350 000,00 zł 42 350 000,00 zł 10 834 964,56 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 29 000,00 zł 29 000,00 zł 0,00 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11 950 000,00 zł 11 950 000,00 zł 1 611 939,88 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 000 000,00 zł 2 000 000,00 zł 98 932,00 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 987 022,00 zł 3 987 022,00 zł 996 751,33 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 zł 0,00 zł 566,80 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 30 000,00 zł 30 000,00 zł 7 049,55 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 61 734 502,00 zł 61 734 502,00 zł 15 433 626,00 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 700 000,00 zł 700 000,00 zł 169 791,92 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 000,00 zł 5 000,00 zł 2 631,00 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 300 000,00 zł 300 000,00 zł 25 766,49 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 000,00 zł 1 000,00 zł 188,06 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 zł 0,00 zł 936,00 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 400 000,00 zł 400 000,00 zł 65 398,99 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 zł 0,00 zł 121,80 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 100 000,00 zł 100 000,00 zł 2 691,27 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 500 000,00 zł 3 500 000,00 zł 807 522,14 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 120 000,00 zł 120 000,00 zł 16 395,57 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Różne rozliczenia 10 000 000,00 zł 10 000 000,00 zł 0,00 zł
Różne rozliczenia 0,00 zł 0,00 zł 1 684,43 zł
Różne rozliczenia 0,00 zł 0,00 zł 1 517,17 zł
Różne rozliczenia 883 246,00 zł 883 246,00 zł 220 812,00 zł
Różne rozliczenia 37 325 037,00 zł 37 478 254,00 zł 14 415 992,00 zł
Oświata i wychowanie 55 000,00 zł 63 252,00 zł 15 813,00 zł
Oświata i wychowanie 7 150,00 zł 13 150,00 zł 7 968,00 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 0,00 zł 3 532,00 zł
Oświata i wychowanie 50 562,00 zł 50 562,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 0,00 zł 1 223,77 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 0,00 zł 11,28 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 0,00 zł 680,52 zł
Oświata i wychowanie 400 000,00 zł 400 000,00 zł 328 626,69 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 0,00 zł 5,01 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 0,00 zł 89,66 zł
Oświata i wychowanie 699 185,00 zł 699 185,00 zł 125 288,00 zł
Oświata i wychowanie 10 100,00 zł 10 100,00 zł 1 524,18 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 1 700 000,00 zł 1 903 584,00 zł 475 896,00 zł
Oświata i wychowanie 10 700,00 zł 10 700,00 zł 2 916,84 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 74 495,00 zł 64 820,85 zł
Oświata i wychowanie 949 147,00 zł 949 147,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 400,00 zł 400,00 zł 44,00 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 0,00 zł 1 256,00 zł
Oświata i wychowanie 2 974,00 zł 2 974,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 0,00 zł 1 220,00 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 0,00 zł 108,06 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 0,00 zł 2,20 zł
Oświata i wychowanie 60 000,00 zł 269 864,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 3 500,00 zł 3 500,00 zł 647,00 zł
Oświata i wychowanie 45 300,00 zł 45 300,00 zł 10 728,45 zł
Ochrona zdrowia 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Ochrona zdrowia 3 693,00 zł 3 693,00 zł 0,00 zł
Ochrona zdrowia 0,00 zł 0,00 zł 1 500,00 zł
Pomoc społeczna 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Pomoc społeczna 15 000,00 zł 15 000,00 zł 9 205,49 zł
Pomoc społeczna 24 800,00 zł 30 620,00 zł 13 800,00 zł
Pomoc społeczna 143 127,00 zł 143 127,00 zł 37 000,00 zł
Pomoc społeczna 0,00 zł 0,00 zł 2 391,20 zł
Pomoc społeczna 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Pomoc społeczna 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Pomoc społeczna 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł
Pomoc społeczna 20 000,00 zł 20 000,00 zł 311,89 zł
Pomoc społeczna 556 350,00 zł 556 350,00 zł 80 000,00 zł
Pomoc społeczna 1 413 424,00 zł 1 413 424,00 zł 410 000,00 zł
Pomoc społeczna 83 802,00 zł 83 802,00 zł 0,00 zł
Pomoc społeczna 130 000,00 zł 130 000,00 zł 33 595,06 zł
Pomoc społeczna 0,00 zł 1 290 988,50 zł 1 290 988,50 zł
Pomoc społeczna 790 692,00 zł 790 692,00 zł 210 000,00 zł
Pomoc społeczna 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Pomoc społeczna 73 008,00 zł 96 790,00 zł 12 000,00 zł
Pomoc społeczna 0,00 zł 0,00 zł 9,00 zł
Pomoc społeczna 1 000,00 zł 1 000,00 zł 147,10 zł
Pomoc społeczna 0,00 zł 0,00 zł 23,20 zł
Pomoc społeczna 587 530,00 zł 587 530,00 zł 180 779,00 zł
Pomoc społeczna 4 993,00 zł 4 993,00 zł 0,00 zł
Pomoc społeczna 120 000,00 zł 120 000,00 zł 25 519,65 zł
Pomoc społeczna 0,00 zł 4 452,85 zł 4 452,85 zł
Pomoc społeczna 0,00 zł 0,00 zł 42,30 zł
Pomoc społeczna 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Pomoc społeczna 100 000,00 zł 100 000,00 zł 20 976,64 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 zł 0,00 zł 103 122,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 190 000,00 zł 190 000,00 zł 0,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 300 000,00 zł 300 000,00 zł 0,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 zł 0,00 zł 57,00 zł
Rodzina 21 468 345,00 zł 21 468 345,00 zł 13 068 125,00 zł
Rodzina 3 900,00 zł 3 900,00 zł 0,00 zł
Rodzina 634,00 zł 634,00 zł 86,00 zł
Rodzina 100,00 zł 100,00 zł 0,00 zł
Rodzina 200,00 zł 200,00 zł 0,00 zł
Rodzina 0,00 zł 0,00 zł 59 528,89 zł
Rodzina 306 938,00 zł 306 938,00 zł 108 000,00 zł
Rodzina 10 000,00 zł 10 000,00 zł 913,54 zł
Rodzina 80 000,00 zł 80 000,00 zł 16 702,99 zł
Rodzina 56 000,00 zł 56 000,00 zł 5 592,71 zł
Rodzina 0,00 zł 682,00 zł 280,00 zł
Rodzina 0,00 zł 0,00 zł 96,90 zł
Rodzina 692 846,00 zł 692 846,00 zł 155 594,00 zł
Rodzina 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Rodzina 7 900,00 zł 7 900,00 zł 577,89 zł
Rodzina 16 255 403,00 zł 16 255 403,00 zł 4 304 993,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 235 000,00 zł 235 000,00 zł 0,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł 0,00 zł 2 597,49 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł 0,00 zł 2 427,41 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł 0,00 zł 50 079,45 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 000,00 zł 20 000,00 zł -347,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł 0,00 zł 49 864,73 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł 0,00 zł 249,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł 0,00 zł 10 459,35 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 700 579,00 zł 4 700 579,00 zł 0,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 404 707,00 zł 4 404 707,00 zł 138 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł 0,00 zł 50 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 000,00 zł 21 816,00 zł 7 891,49 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 754 000,00 zł 2 754 000,00 zł 0,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł 0,00 zł 6 340,58 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł 0,00 zł 33,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł 0,00 zł 366,84 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 796 536,00 zł 796 536,00 zł 0,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 610 000,00 zł 610 000,00 zł 1 722,25 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł 0,00 zł 309 424,80 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł 0,00 zł 2 088,76 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 600 000,00 zł 21 600 000,00 zł 5 376 583,60 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 198 441,00 zł 1 198 441,00 zł 0,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 zł 5 000,00 zł 4 065,04 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 90 000,00 zł 90 000,00 zł 22 500,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 671 747,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Kultura fizyczna 323 331,00 zł 323 331,00 zł 0,00 zł
Kultura fizyczna 500 000,00 zł 500 000,00 zł 123 583,59 zł
Kultura fizyczna 204 128,00 zł 204 128,00 zł 4 608,00 zł
Kultura fizyczna 0,00 zł 0,00 zł 4 649,14 zł
Kultura fizyczna 0,00 zł 0,00 zł 244 869,02 zł
Kultura fizyczna 0,00 zł 0,00 zł 0,50 zł
Kultura fizyczna 50 000,00 zł 50 000,00 zł 117,27 zł
Kultura fizyczna 0,00 zł 0,00 zł 10,73 zł
Kultura fizyczna 100 000,00 zł 100 000,00 zł 11 339,49 zł
Kultura fizyczna 200 000,00 zł 200 000,00 zł 36 284,53 zł
Dział Kwota planu podstawowego Kwota planu po zmianach Kwota wykonania
Rodzina 10 214,00 zł 10 214,00 zł 189,95 zł
Rolnictwo i łowiectwo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Rodzina 9 978,00 zł 9 978,00 zł 0,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo 7 000,00 zł 7 000,00 zł 231,49 zł
Rodzina 200,00 zł 200,00 zł 0,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Rodzina 1 920,00 zł 1 920,00 zł 691,20 zł
Transport i łączność 23 608 931,00 zł 23 608 931,00 zł 5 902 232,00 zł
Rodzina 8 485,00 zł 8 485,00 zł 2 013,19 zł
Transport i łączność 65 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Rodzina 0,00 zł 682,00 zł 250,00 zł
Transport i łączność 16 387 066,00 zł 16 387 066,00 zł 0,00 zł
Rodzina 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł
Transport i łączność 22 113,00 zł 22 113,00 zł 5 526,00 zł
Rodzina 54 325,00 zł 53 588,00 zł 9 659,54 zł
Transport i łączność 1 982 370,00 zł 2 717 370,00 zł 179 504,15 zł
Rodzina 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł
Transport i łączność 65 000,00 zł 10 195,00 zł 0,00 zł
Rodzina 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Transport i łączność 0,00 zł 130 000,00 zł 0,00 zł
Rodzina 700,00 zł 700,00 zł 219,37 zł
Transport i łączność 20 000,00 zł 20 000,00 zł 0,00 zł
Rodzina 249 281,00 zł 249 281,00 zł 50 329,73 zł
Transport i łączność 40 000,00 zł 40 000,00 zł 0,00 zł
Rodzina 50 529,00 zł 50 529,00 zł 11 561,34 zł
Transport i łączność 5 000,00 zł 5 000,00 zł 0,00 zł
Rodzina 1 100 000,00 zł 1 100 000,00 zł 216 967,06 zł
Transport i łączność 10 000,00 zł 75 000,00 zł 0,00 zł
Rodzina 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł
Turystyka 4 000,00 zł 4 000,00 zł 0,00 zł
Rodzina 3 900,00 zł 3 900,00 zł 0,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa 2 800 000,00 zł 2 800 000,00 zł 771 889,00 zł
Rodzina 100 500,00 zł 100 500,00 zł 34 441,37 zł
Gospodarka mieszkaniowa 1 000 000,00 zł 1 120 000,00 zł 274 638,00 zł
Rodzina 56 000,00 zł 56 000,00 zł 5 592,71 zł
Gospodarka mieszkaniowa 23 000,00 zł 18 000,00 zł 4 982,00 zł
Rodzina 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa 428 000,00 zł 478 000,00 zł 39 470,54 zł
Rodzina 14 834,00 zł 14 834,00 zł 1 803,71 zł
Gospodarka mieszkaniowa 16 000,00 zł 16 000,00 zł 3 648,24 zł
Rodzina 7 090,00 zł 7 090,00 zł 1 305,30 zł
Gospodarka mieszkaniowa 115 000,00 zł 155 000,00 zł 11 596,36 zł
Rodzina 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa 7 000,00 zł 7 000,00 zł 0,00 zł
Rodzina 1 551,00 zł 1 551,00 zł 0,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł
Rodzina 250,00 zł 250,00 zł 0,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa 2 540 000,00 zł 3 240 000,00 zł 629 207,56 zł
Rodzina 13 304,00 zł 13 304,00 zł 0,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa 300 000,00 zł 355 000,00 zł 37 478,54 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00 zł 30 000,00 zł 10 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa 1 216 152,00 zł 1 216 152,00 zł 0,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 162 000,00 zł 162 000,00 zł 22 892,76 zł
Gospodarka mieszkaniowa 3 000,00 zł 3 000,00 zł 0,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 143 250,00 zł 763 671,00 zł 0,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa 590 000,00 zł 590 000,00 zł 46 217,72 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 500,00 zł 1 500,00 zł 0,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa 2 810 000,00 zł 3 765 000,00 zł 991 567,91 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 450 000,00 zł 450 000,00 zł 43 761,60 zł
Gospodarka mieszkaniowa 25 000,00 zł 25 000,00 zł 1 439,49 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25 000,00 zł 25 000,00 zł 0,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa 2 900 000,00 zł 3 900 000,00 zł 1 340 306,06 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 159 000,00 zł 359 000,00 zł 0,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa 1 412 554,00 zł 1 412 554,00 zł 0,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 200,00 zł 14 925,00 zł 0,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa 210 000,00 zł 210 000,00 zł 49 059,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 700 000,00 zł 1 700 000,00 zł 430 884,79 zł
Gospodarka mieszkaniowa 8 650,00 zł 8 650,00 zł 0,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 754 000,00 zł 2 754 000,00 zł 0,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa 215 081,00 zł 215 081,00 zł 0,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa 2 500,00 zł 2 500,00 zł 0,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł 15 068,00 zł 0,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa 77 000,00 zł 77 000,00 zł 72 052,74 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24 800,00 zł 24 800,00 zł 1 024,59 zł
Gospodarka mieszkaniowa 26 000,00 zł 26 000,00 zł 7 600,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 450 000,00 zł 1 435 000,00 zł 0,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa 3 000,00 zł 3 000,00 zł 0,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 500 000,00 zł 1 870 800,00 zł 1 188 233,02 zł
Działalność usługowa 5 000,00 zł 5 000,00 zł 0,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 520 000,00 zł 496 000,00 zł 0,00 zł
Działalność usługowa 359 000,00 zł 359 000,00 zł 83 529,35 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00 zł 100 000,00 zł 0,00 zł
Działalność usługowa 5 000,00 zł 5 000,00 zł 0,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Działalność usługowa 120 000,00 zł 120 000,00 zł 7 749,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Administracja publiczna 35 000,00 zł 35 000,00 zł 3 092,46 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40 000,00 zł 115 000,00 zł 18 100,00 zł
Administracja publiczna 80 000,00 zł 80 000,00 zł 28 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00 zł 40 000,00 zł 0,00 zł
Administracja publiczna 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 809 799,00 zł 3 034 099,00 zł 0,00 zł
Administracja publiczna 1 192 342,00 zł 887 342,00 zł 873 241,26 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł 85 384,00 zł 0,00 zł
Administracja publiczna 260 000,00 zł 330 000,00 zł 71 100,73 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Administracja publiczna 400,00 zł 400,00 zł 55,23 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 142 905,00 zł 531 194,00 zł 0,00 zł
Administracja publiczna 795 000,00 zł 795 000,00 zł 183 783,52 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł 500 000,00 zł 131 943,34 zł
Administracja publiczna 5 000,00 zł 5 000,00 zł 0,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 493 000,00 zł 1 543 000,00 zł 214 809,53 zł
Administracja publiczna 5 000,00 zł 5 000,00 zł 0,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Administracja publiczna 250 000,00 zł 348 832,50 zł 103 619,95 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50 000,00 zł 65 000,00 zł 2 933,55 zł
Administracja publiczna 20 000,00 zł 18 000,00 zł 4 919,70 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 410 000,00 zł 640 079,00 zł 2 961,80 zł
Administracja publiczna 50 000,00 zł 150 000,00 zł 23 415,60 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Administracja publiczna 4 000,00 zł 4 000,00 zł 0,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł 119 000,00 zł 17 590,00 zł
Administracja publiczna 40 000,00 zł 1 600,00 zł 0,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00 zł 110 200,00 zł 0,00 zł
Administracja publiczna 440 126,00 zł 485 360,00 zł 133 339,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 000,00 zł 11 000,00 zł 0,00 zł
Administracja publiczna 3 000,00 zł 3 000,00 zł 651,90 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 145 000,00 zł 145 000,00 zł 31 132,21 zł
Administracja publiczna 10 000,00 zł 10 000,00 zł 3 500,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200 000,00 zł 200 000,00 zł 48 750,00 zł
Administracja publiczna 1 225 000,00 zł 1 297 152,50 zł 326 990,54 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł
Administracja publiczna 314 000,00 zł 356 900,00 zł 181 335,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 000,00 zł 3 000,00 zł 0,00 zł
Administracja publiczna 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 486 000,00 zł 486 000,00 zł 0,00 zł
Administracja publiczna 20 000,00 zł 70 000,00 zł 30 464,82 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 500 000,00 zł 21 500 000,00 zł 3 994 238,81 zł
Administracja publiczna 15 000,00 zł 15 000,00 zł 3 394,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 875 124,00 zł 291 535,00 zł 0,00 zł
Administracja publiczna 1 600,00 zł 1 600,00 zł 0,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 500,00 zł 1 500,00 zł 0,00 zł
Administracja publiczna 75 659,00 zł 83 434,00 zł 22 921,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 000,00 zł 5 000,00 zł 0,00 zł
Administracja publiczna 70 000,00 zł 95 000,00 zł 17 285,75 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 163 500,00 zł 1 491 753,00 zł 0,00 zł
Administracja publiczna 4 000,00 zł 4 000,00 zł 536,34 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 74 848,00 zł 74 848,00 zł 9 740,41 zł
Administracja publiczna 355,00 zł 355,00 zł 0,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11 000,00 zł 11 000,00 zł 0,00 zł
Administracja publiczna 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00 zł 15 000,00 zł 15 000,00 zł
Administracja publiczna 28 000,00 zł 28 000,00 zł 0,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 400 000,00 zł 2 000 000,00 zł 500 000,00 zł
Administracja publiczna 5 000,00 zł 5 000,00 zł 230,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 000,00 zł 60 000,00 zł 24 683,80 zł
Administracja publiczna 311 600,00 zł 311 600,00 zł 11 425,50 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Administracja publiczna 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 425 057,00 zł 4 425 057,00 zł 0,00 zł
Administracja publiczna 0,00 zł 16 060,00 zł 0,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000,00 zł 5 000,00 zł 0,00 zł
Administracja publiczna 35 000,00 zł 35 000,00 zł 5 374,10 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 300 000,00 zł 1 800 000,00 zł 474 996,00 zł
Administracja publiczna 800,00 zł 800,00 zł 0,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 000,00 zł 40 000,00 zł 0,00 zł
Administracja publiczna 429 646,00 zł 430 370,00 zł 55 467,10 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 000,00 zł 90 000,00 zł 16 595,00 zł
Administracja publiczna 0,00 zł 22 496,66 zł 0,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 980 000,00 zł 990 000,00 zł 244 800,00 zł
Administracja publiczna 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11 500,00 zł 11 500,00 zł 11 500,00 zł
Administracja publiczna 2 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000 000,00 zł 2 000 000,00 zł 540 000,00 zł
Administracja publiczna 100,00 zł 100,00 zł 0,00 zł
Kultura fizyczna 60 000,00 zł 60 000,00 zł 12 522,00 zł
Administracja publiczna 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Kultura fizyczna 15 000,00 zł 15 000,00 zł 0,00 zł
Administracja publiczna 160 000,00 zł 212 000,00 zł 30 616,21 zł
Kultura fizyczna 15 000,00 zł 15 000,00 zł 3 168,47 zł
Administracja publiczna 5 000,00 zł 5 000,00 zł 200,00 zł
Kultura fizyczna 635 000,00 zł 635 000,00 zł 126 566,02 zł
Administracja publiczna 2 900,00 zł 2 900,00 zł 0,00 zł
Kultura fizyczna 359 000,00 zł 359 000,00 zł 49 364,09 zł
Administracja publiczna 3 000,00 zł 3 000,00 zł 83,00 zł
Kultura fizyczna 30 000,00 zł 30 000,00 zł 0,00 zł
Administracja publiczna 25 000,00 zł 35 000,00 zł 5 160,34 zł
Kultura fizyczna 11 000,00 zł 11 000,00 zł 0,00 zł
Administracja publiczna 450 000,00 zł 440 000,00 zł 87 339,20 zł
Kultura fizyczna 50 000,00 zł 130 320,00 zł 20 263,00 zł
Administracja publiczna 200,00 zł 200,00 zł 0,00 zł
Kultura fizyczna 8 000,00 zł 8 000,00 zł 0,00 zł
Administracja publiczna 2 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł
Kultura fizyczna 126 000,00 zł 40 288,00 zł 0,00 zł
Administracja publiczna 10 782,00 zł 11 891,00 zł 3 267,00 zł
Kultura fizyczna 50 000,00 zł 130 000,00 zł 5 325,30 zł
Administracja publiczna 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Kultura fizyczna 150 500,00 zł 150 500,00 zł 102 411,27 zł
Administracja publiczna 220 000,00 zł 240 000,00 zł 74 196,18 zł
Kultura fizyczna 5 000,00 zł 5 000,00 zł 1 711,00 zł
Administracja publiczna 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł
Kultura fizyczna 2 994 500,00 zł 2 994 500,00 zł 748 624,98 zł
Administracja publiczna 805 093,00 zł 805 093,00 zł 201 274,00 zł
Kultura fizyczna 72 000,00 zł 72 000,00 zł 12 873,53 zł
Administracja publiczna 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Kultura fizyczna 1 161 000,00 zł 1 711 000,00 zł 89 594,92 zł
Administracja publiczna 0,00 zł 45 013,34 zł 0,00 zł
Kultura fizyczna 2 755 000,00 zł 2 755 000,00 zł 811 269,82 zł
Administracja publiczna 10 000 000,00 zł 11 028 419,00 zł 2 749 896,77 zł
Kultura fizyczna 13 000,00 zł 13 000,00 zł 2 316,27 zł
Administracja publiczna 3 014 000,00 zł 3 018 948,00 zł 511 547,20 zł
Kultura fizyczna 139 335,00 zł 289 335,00 zł 15 744,00 zł
Administracja publiczna 82 000,00 zł 82 000,00 zł 17 051,63 zł
Kultura fizyczna 80 000,00 zł 80 000,00 zł 45 900,00 zł
Administracja publiczna 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Kultura fizyczna 258 000,00 zł 258 000,00 zł 231 011,48 zł
Administracja publiczna 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Kultura fizyczna 117 000,00 zł 117 000,00 zł 0,00 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 000,00 zł 5 000,00 zł 0,00 zł
Kultura fizyczna 20 000,00 zł 20 000,00 zł 4 456,00 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 856,00 zł 4 856,00 zł 0,00 zł
Kultura fizyczna 50 000,00 zł 50 000,00 zł 9 490,21 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 835,00 zł 835,00 zł 0,00 zł
Kultura fizyczna 51 520,00 zł 91 520,00 zł 0,00 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 119,00 zł 119,00 zł 0,00 zł
Kultura fizyczna 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Obrona narodowa 200,00 zł 200,00 zł 0,00 zł
Kultura fizyczna 20 000,00 zł 20 000,00 zł 17 657,19 zł
Obrona narodowa 10 000,00 zł 10 000,00 zł 0,00 zł
Kultura fizyczna 75 400,00 zł 75 400,00 zł 11 088,00 zł
Obrona narodowa 400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł
Kultura fizyczna 45 000,00 zł 75 000,00 zł 6 921,81 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000,00 zł 5 000,00 zł 123,00 zł
Kultura fizyczna 186 608,00 zł 122 000,00 zł 3 393,90 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 26 000,00 zł 26 000,00 zł 6 993,15 zł
Kultura fizyczna 950 000,00 zł 950 000,00 zł 295 078,51 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40 000,00 zł 40 000,00 zł 9 751,38 zł
Kultura fizyczna 5 000,00 zł 5 000,00 zł 0,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 200,00 zł 6 900,00 zł 2 837,00 zł
Kultura fizyczna 6 500,00 zł 6 500,00 zł 1 046,11 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 139,00 zł 139,00 zł 0,00 zł
Kultura fizyczna 380 000,00 zł 380 000,00 zł 215 500,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200,00 zł 200,00 zł 78,00 zł
Kultura fizyczna 5 500,00 zł 5 500,00 zł 1 184,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 42 900,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Kultura fizyczna 6 080 000,00 zł 6 080 000,00 zł 2 999 462,06 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 zł 400 000,00 zł 0,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 000,00 zł 9 000,00 zł 0,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25 000,00 zł 25 000,00 zł 6 394,21 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 500,00 zł 10 500,00 zł 0,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 000,00 zł 4 000,00 zł 599,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 976,00 zł 976,00 zł 162,56 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75 000,00 zł 75 000,00 zł 19 990,61 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16 000,00 zł 16 000,00 zł 2 694,99 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 zł 150 000,00 zł 0,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 400,00 zł 2 400,00 zł 553,50 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00 zł 10 000,00 zł 0,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 296 400,00 zł 296 400,00 zł 7 939,25 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 600,00 zł 12 200,00 zł 4 584,46 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 79 538,00 zł 79 538,00 zł 0,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 92 500,00 zł 92 500,00 zł 0,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 600,00 zł 9 600,00 zł 0,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00 zł 55 400,00 zł 10 402,20 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 47 000,00 zł 47 000,00 zł 0,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 000,00 zł 4 000,00 zł 0,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 700,00 zł 15 700,00 zł 2 054,10 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 37 000,00 zł 37 000,00 zł 13 736,75 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 zł 800,00 zł 62,64 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 700,00 zł 1 700,00 zł 0,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25 000,00 zł 25 000,00 zł 0,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 000,00 zł 35 000,00 zł 0,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 22 700,00 zł 22 700,00 zł 5 345,95 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 900,00 zł 10 900,00 zł 226,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 500,00 zł 12 500,00 zł 0,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 000,00 zł 8 000,00 zł 2 138,50 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18 030,00 zł 18 030,00 zł 2 764,82 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Obsługa długu publicznego 5 599,00 zł 5 599,00 zł 0,00 zł
Obsługa długu publicznego 1 091 730,00 zł 1 091 730,00 zł 193 343,83 zł
Różne rozliczenia 1 300 000,00 zł 397 000,00 zł 0,00 zł
Różne rozliczenia 500 000,00 zł 475 000,00 zł 0,00 zł
Różne rozliczenia 20 000,00 zł 20 000,00 zł 20 000,00 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 4 700,00 zł 4 000,00 zł
Oświata i wychowanie 13 080,00 zł 13 080,00 zł 11 665,31 zł
Oświata i wychowanie 40 419,00 zł 40 419,00 zł 9 212,00 zł
Oświata i wychowanie 450 933,00 zł 459 185,00 zł 89 319,21 zł
Oświata i wychowanie 12 700,00 zł 12 700,00 zł 301,06 zł
Oświata i wychowanie 332 700,00 zł 372 005,00 zł 112 359,70 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 83 936,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 364 021,00 zł 364 021,00 zł 74 431,28 zł
Oświata i wychowanie 440 000,00 zł 440 000,00 zł 78 861,47 zł
Oświata i wychowanie 158 801,00 zł 161 672,00 zł 26 778,88 zł
Oświata i wychowanie 10 250,00 zł 10 250,00 zł 666,88 zł
Oświata i wychowanie 2 200,00 zł 2 200,00 zł 318,60 zł
Oświata i wychowanie 2 698 080,00 zł 2 698 080,00 zł 489 151,41 zł
Oświata i wychowanie 16 704,00 zł 16 704,00 zł 12 389,89 zł
Oświata i wychowanie 46 028,00 zł 46 028,00 zł 400,00 zł
Oświata i wychowanie 974 213,00 zł 974 213,00 zł 149 152,07 zł
Oświata i wychowanie 23 225,00 zł 63 225,00 zł 9 687,44 zł
Oświata i wychowanie 69 977,00 zł 69 977,00 zł 2 187,79 zł
Oświata i wychowanie 691 058,00 zł 693 298,00 zł 651 436,72 zł
Oświata i wychowanie 113 278,00 zł 113 278,00 zł 11 050,00 zł
Oświata i wychowanie 253 801,00 zł 253 801,00 zł 56 042,48 zł
Oświata i wychowanie 219 320,00 zł 219 320,00 zł 35 552,61 zł
Oświata i wychowanie 2 194,00 zł 2 194,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 2 770,00 zł 2 115,25 zł
Oświata i wychowanie 706 197,00 zł 690 666,00 zł 105 387,28 zł
Oświata i wychowanie 500,00 zł 11 823,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 476,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 32 772,00 zł 30 772,00 zł 2 008,80 zł
Oświata i wychowanie 274 283,00 zł 269 283,00 zł 9 708,76 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 145,00 zł 55,79 zł
Oświata i wychowanie 2 974,00 zł 4 294,00 zł 725,36 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 31 000,00 zł 2 084,36 zł
Oświata i wychowanie 78 302,00 zł 80 302,00 zł 21 226,81 zł
Oświata i wychowanie 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 38 460,00 zł 17 500,51 zł
Oświata i wychowanie 3 000,00 zł 1 114 594,00 zł 216 025,94 zł
Oświata i wychowanie 4 000,00 zł 36 463,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 2 400,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 30 000,00 zł 30 000,00 zł 160,09 zł
Oświata i wychowanie 166 103,00 zł 166 103,00 zł 37 569,01 zł
Oświata i wychowanie 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 11 000,00 zł 11 000,00 zł 1 745,00 zł
Oświata i wychowanie 3 700,00 zł 3 700,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 10 600,00 zł 11 250,00 zł 240,10 zł
Oświata i wychowanie 7 000,00 zł 7 000,00 zł 1 354,32 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 3 576,00 zł 1 029,44 zł
Oświata i wychowanie 35 950,00 zł 35 950,00 zł 7 687,49 zł
Oświata i wychowanie 8 630,00 zł 8 630,00 zł 1 475,00 zł
Oświata i wychowanie 131 950,00 zł 131 950,00 zł 35 355,00 zł
Oświata i wychowanie 143 690,00 zł 138 690,00 zł 845,18 zł
Oświata i wychowanie 5 958,00 zł 7 158,00 zł 819,62 zł
Oświata i wychowanie 16 000,00 zł 16 000,00 zł 482,87 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 555,00 zł 260,92 zł
Oświata i wychowanie 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 1 003 320,00 zł 1 007 089,00 zł 195 439,00 zł
Oświata i wychowanie 104 072,00 zł 104 072,00 zł 2 004,45 zł
Oświata i wychowanie 10 000,00 zł 9 990,00 zł 228,09 zł
Oświata i wychowanie 5 543 400,00 zł 5 539 631,00 zł 1 128 420,73 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 25,00 zł 3,28 zł
Oświata i wychowanie 313 833,00 zł 3 572 656,25 zł 447 020,15 zł
Oświata i wychowanie 8 400,00 zł 8 400,00 zł 570,00 zł
Oświata i wychowanie 5 200,00 zł 5 100,00 zł 401,99 zł
Oświata i wychowanie 14 000,00 zł 13 900,00 zł 1 845,00 zł
Oświata i wychowanie 17 596,00 zł 19 996,00 zł 2 083,68 zł
Oświata i wychowanie 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 4 800,00 zł 4 800,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 9 380,00 zł 9 380,00 zł 571,00 zł
Oświata i wychowanie 41 157,00 zł 41 157,00 zł 720,65 zł
Oświata i wychowanie 30 526,00 zł 30 526,00 zł 3 944,77 zł
Oświata i wychowanie 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 500,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 4 808 081,00 zł 4 883 081,00 zł 1 107 393,48 zł
Oświata i wychowanie 128 166,00 zł 128 166,00 zł 22 810,12 zł
Oświata i wychowanie 650 000,00 zł 631 000,00 zł 56 984,27 zł
Oświata i wychowanie 442 548,00 zł 442 548,00 zł 362 227,42 zł
Oświata i wychowanie 29 500,00 zł 29 500,00 zł 6 888,36 zł
Oświata i wychowanie 9 000,00 zł 9 000,00 zł 1 340,64 zł
Oświata i wychowanie 2 290,00 zł 2 290,00 zł 80,00 zł
Oświata i wychowanie 26 280,00 zł 24 780,00 zł 1 580,93 zł
Oświata i wychowanie 140 358,00 zł 145 858,00 zł 127 474,57 zł
Oświata i wychowanie 327 873,00 zł 327 873,00 zł 274 243,60 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 10,00 zł 0,03 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 7 555,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 1 410,00 zł 1 410,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 17 474,00 zł 17 474,00 zł 2 962,14 zł
Oświata i wychowanie 4 519 423,00 zł 4 517 183,00 zł 1 118 204,91 zł
Oświata i wychowanie 2 622 833,00 zł 2 622 833,00 zł 556 481,11 zł
Oświata i wychowanie 1 250,00 zł 1 250,00 zł 40,00 zł
Oświata i wychowanie 4 180 349,00 zł 4 180 349,00 zł 937 723,34 zł
Oświata i wychowanie 809 950,00 zł 809 950,00 zł 156 546,71 zł
Oświata i wychowanie 45 132,00 zł 45 132,00 zł 1 257,10 zł
Oświata i wychowanie 408 360,00 zł 408 360,00 zł 336 787,82 zł
Oświata i wychowanie 470,00 zł 470,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 2 232 190,00 zł 2 232 190,00 zł 765 576,59 zł
Oświata i wychowanie 1 800,00 zł 1 800,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 200,00 zł 200,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 23 820 696,00 zł 23 835 463,00 zł 4 984 066,12 zł
Oświata i wychowanie 1 800,00 zł 1 800,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 95 100,00 zł 95 100,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 5 122 295,00 zł 5 082 295,00 zł 945 241,03 zł
Oświata i wychowanie 50 000,00 zł 47 750,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 7 840,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 9 500,00 zł 27 940,00 zł 4 605,75 zł
Oświata i wychowanie 350,00 zł 650,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 1 069,00 zł 607,08 zł
Oświata i wychowanie 8 000,00 zł 8 000,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 21 539,00 zł 21 539,00 zł 792,00 zł
Oświata i wychowanie 6 000,00 zł 6 000,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 1 500,00 zł 1 500,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 8 000,00 zł 8 000,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 2 500,00 zł 2 500,00 zł 165,41 zł
Oświata i wychowanie 155 000,00 zł 165 500,00 zł 48 800,97 zł
Oświata i wychowanie 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 200,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 3 081 040,00 zł 3 081 040,00 zł 813 895,08 zł
Oświata i wychowanie 1 010,00 zł 1 110,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 60 000,00 zł 209 862,00 zł 28 923,54 zł
Oświata i wychowanie 1 000,00 zł 1 000,00 zł 414,65 zł
Oświata i wychowanie 178 350,00 zł 178 350,00 zł 10 100,00 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 80,00 zł 15,35 zł
Oświata i wychowanie 8 000,00 zł 23 000,00 zł 7 662,00 zł
Oświata i wychowanie 7 352,00 zł 7 352,00 zł 142,70 zł
Oświata i wychowanie 41 184,00 zł 41 184,00 zł 33 308,61 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 19 000,00 zł 18 622,86 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 6 058,00 zł 5 037,94 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 65 260,00 zł 14 150,00 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 65 748,00 zł 14 850,00 zł
Oświata i wychowanie 17 226,00 zł 17 226,00 zł 12,89 zł
Oświata i wychowanie 61 772,00 zł 61 772,00 zł 46 625,94 zł
Oświata i wychowanie 244 326,00 zł 244 326,00 zł 50 000,00 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 2 250,00 zł 2 250,00 zł 420,00 zł
Oświata i wychowanie 24 305,00 zł 131 691,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 4 800,00 zł 4 800,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 370 143,00 zł 370 143,00 zł 56 571,92 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 400,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 86 934,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 690 652,00 zł 690 652,00 zł 71 600,00 zł
Oświata i wychowanie 230,00 zł 395,00 zł 116,00 zł
Oświata i wychowanie 7 741 266,00 zł 7 876 530,00 zł 1 763 802,74 zł
Oświata i wychowanie 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 107 353,00 zł 107 353,00 zł 13 752,80 zł
Oświata i wychowanie 920,00 zł 920,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 1 100,00 zł 1 100,00 zł 201,49 zł
Oświata i wychowanie 127 079,00 zł 127 610,00 zł 20 735,39 zł
Oświata i wychowanie 200 000,00 zł 188 060,00 zł 8 551,69 zł
Oświata i wychowanie 10 000,00 zł 50 000,00 zł 39 213,60 zł
Oświata i wychowanie 70,00 zł 70,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 445,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 1 470 911,00 zł 1 470 911,00 zł 252 018,00 zł
Oświata i wychowanie 50 562,00 zł 67 667,00 zł 12 331,13 zł
Oświata i wychowanie 560,00 zł 560,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 732 200,00 zł 732 200,00 zł 264 393,55 zł
Oświata i wychowanie 21 000,00 zł 76 000,00 zł 10 596,91 zł
Oświata i wychowanie 1 747 372,00 zł 1 712 372,00 zł 376 617,93 zł
Oświata i wychowanie 1 120,00 zł 1 120,00 zł 50,00 zł
Oświata i wychowanie 412 325,00 zł 426 700,00 zł 355 503,65 zł
Oświata i wychowanie 100,00 zł 100,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 3 500,00 zł 3 500,00 zł 296,06 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 295,00 zł 124,43 zł
Oświata i wychowanie 18 600,00 zł 18 600,00 zł 780,00 zł
Oświata i wychowanie 2 189,00 zł 2 189,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 25 330,00 zł 25 330,00 zł 2 395,00 zł
Oświata i wychowanie 501 550,00 zł 496 876,00 zł 115 166,68 zł
Oświata i wychowanie 1 999 748,00 zł 1 985 373,00 zł 1 808 720,39 zł
Oświata i wychowanie 900,00 zł 900,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 0,00 zł 11 334,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 51 383,00 zł 51 383,00 zł 8 062,25 zł
Oświata i wychowanie 88 122,00 zł 82 051,00 zł 8 613,81 zł
Oświata i wychowanie 360 000,00 zł 360 000,00 zł 25 616,99 zł
Oświata i wychowanie 6 936,00 zł 6 936,00 zł 0,00 zł
Oświata i wychowanie 100 000,00 zł 100 000,00 zł 15 996,00 zł
Oświata i wychowanie 558 568,00 zł 558 568,00 zł 90 174,00 zł
Ochrona zdrowia 2 300,00 zł 2 300,00 zł 571,92 zł
Ochrona zdrowia 0,00 zł 120 490,05 zł 48 261,97 zł
Ochrona zdrowia 64 200,00 zł 64 200,00 zł 7 585,47 zł
Ochrona zdrowia 9 000,00 zł 17 000,00 zł 1 141,64 zł
Ochrona zdrowia 2 500,00 zł 2 500,00 zł 0,00 zł
Ochrona zdrowia 437,00 zł 437,00 zł 0,00 zł
Ochrona zdrowia 14 000,00 zł 14 000,00 zł 1 260,00 zł
Ochrona zdrowia 2 500,00 zł 5 500,00 zł 1 010,00 zł
Ochrona zdrowia 92 065,00 zł 92 065,00 zł 0,00 zł
Ochrona zdrowia 25 000,00 zł 25 000,00 zł 1 440,00 zł
Ochrona zdrowia 5 000,00 zł 5 000,00 zł 0,00 zł
Ochrona zdrowia 441 215,00 zł 491 215,00 zł 78 351,35 zł
Ochrona zdrowia 62,00 zł 62,00 zł 0,00 zł
Ochrona zdrowia 97 165,00 zł 200 000,00 zł 0,00 zł
Ochrona zdrowia 82 800,00 zł 152 800,00 zł 16 741,14 zł
Ochrona zdrowia 1 600,00 zł 1 600,00 zł 269,62 zł
Ochrona zdrowia 209 450,00 zł 636 794,55 zł 30 673,48 zł
Ochrona zdrowia 20 000,00 zł 20 000,00 zł 2 751,41 zł
Ochrona zdrowia 7 000,00 zł 7 000,00 zł 1 500,00 zł
Ochrona zdrowia 4 500,00 zł 4 500,00 zł 0,00 zł
Ochrona zdrowia 0,00 zł 400 000,00 zł 400 000,00 zł
Ochrona zdrowia 694,00 zł 694,00 zł 0,00 zł
Ochrona zdrowia 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł
Ochrona zdrowia 2 000,00 zł 7 000,00 zł 1 700,00 zł
Ochrona zdrowia 7 130,00 zł 7 130,00 zł 70,47 zł
Ochrona zdrowia 8 790,00 zł 8 790,00 zł 607,94 zł
Ochrona zdrowia 200,00 zł 200,00 zł 0,00 zł
Ochrona zdrowia 365 000,00 zł 245 000,00 zł 60 000,00 zł
Ochrona zdrowia 350,00 zł 350,00 zł 0,00 zł
Pomoc społeczna 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Pomoc społeczna 706 445,00 zł 706 445,00 zł 210 450,83 zł
Pomoc społeczna 6 200,00 zł 54 421,56 zł 5 853,97 zł
Pomoc społeczna 1 273 008,00 zł 1 296 790,00 zł 165 431,13 zł
Pomoc społeczna 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł
Pomoc społeczna 3 760 000,00 zł 3 760 000,00 zł 940 094,80 zł
Pomoc społeczna 83 509,00 zł 83 509,00 zł 15 564,47 zł
Pomoc społeczna 7 000,00 zł 7 000,00 zł 1 642,04 zł
Pomoc społeczna 137,00 zł 137,00 zł 0,00 zł
Pomoc społeczna 0,00 zł 1 845,00 zł 0,00 zł
Pomoc społeczna 143 127,00 zł 143 127,00 zł 32 710,47 zł
Pomoc społeczna 30 000,00 zł 49 000,00 zł 15 799,20 zł
Pomoc społeczna 10 700,00 zł 10 700,00 zł 1 190,00 zł
Pomoc społeczna 2 098 500,00 zł 2 702 863,79 zł 680 192,23 zł
Pomoc społeczna 703,00 zł 4 231,00 zł 277,12 zł
Pomoc społeczna 2 650,00 zł 2 650,00 zł 0,00 zł
Pomoc społeczna 305,00 zł 305,00 zł 0,00 zł
Pomoc społeczna 7 000,00 zł 7 000,00 zł 103,30 zł
Pomoc społeczna 200,00 zł 200,00 zł 139,75 zł
Pomoc społeczna 14 200,00 zł 14 200,00 zł 3 680,81 zł
Pomoc społeczna 7 500,00 zł 7 500,00 zł 0,00 zł
Pomoc społeczna 1 413 424,00 zł 1 413 424,00 zł 393 633,97 zł
Pomoc społeczna 19 856,00 zł 88 431,44 zł 8 513,18 zł
Pomoc społeczna 20,00 zł 20,00 zł 0,00 zł
Pomoc społeczna 0,00 zł 10 550,00 zł 0,00 zł
Pomoc społeczna 0,00 zł 165,00 zł 0,00 zł
Pomoc społeczna 33 800,00 zł 39 167,00 zł 15 750,00 zł
Pomoc społeczna 18 000,00 zł 18 000,00 zł 0,00 zł
Pomoc społeczna 5 563,00 zł 30 701,00 zł 2 820,18 zł
Pomoc społeczna 102 319,00 zł 102 319,00 zł 23 683,34 zł
Pomoc społeczna 184,00 zł 184,00 zł 91,64 zł
Pomoc społeczna 27 043,00 zł 171 023,00 zł 15 814,41 zł
Pomoc społeczna 1 058,00 zł 1 488,11 zł 380,03 zł
Pomoc społeczna 10 000,00 zł 10 000,00 zł 452,64 zł
Pomoc społeczna 22 000,00 zł 22 000,00 zł 5 011,60 zł
Pomoc społeczna 10 000,00 zł 10 000,00 zł 2 866,00 zł
Pomoc społeczna 15 000,00 zł 15 000,00 zł 8 377,56 zł
Pomoc społeczna 18 240,00 zł 18 240,00 zł 4 560,00 zł
Pomoc społeczna 1 040 906,00 zł 1 040 906,00 zł 149 111,01 zł
Pomoc społeczna 0,00 zł 5 830,00 zł 0,00 zł
Pomoc społeczna 228 935,00 zł 228 935,00 zł 0,00 zł
Pomoc społeczna 1 390 692,00 zł 1 371 692,00 zł 253 784,17 zł
Pomoc społeczna 1 500,00 zł 1 500,00 zł 24,90 zł
Pomoc społeczna 20 000,00 zł 20 000,00 zł 60,48 zł
Pomoc społeczna 60 000,00 zł 60 453,00 zł 21 107,48 zł
Pomoc społeczna 8 000,00 zł 8 000,00 zł 4 000,00 zł
Pomoc społeczna 0,00 zł 7 170,00 zł 1 783,86 zł
Pomoc społeczna 46 465,00 zł 46 465,00 zł 8 891,35 zł
Pomoc społeczna 400,00 zł 1 452,00 zł 179,36 zł
Pomoc społeczna 50 000,00 zł 50 000,00 zł 13 732,50 zł
Pomoc społeczna 3 650,00 zł 3 650,00 zł 973,82 zł
Pomoc społeczna 800 000,00 zł 800 000,00 zł 136 176,36 zł
Pomoc społeczna 0,00 zł 89,06 zł 85,69 zł
Pomoc społeczna 359 150,00 zł 359 150,00 zł 316 967,32 zł
Pomoc społeczna 250 000,00 zł 250 000,00 zł 76 060,58 zł
Pomoc społeczna 12 000,00 zł 12 000,00 zł 3 792,27 zł
Pomoc społeczna 6 301,00 zł 6 301,00 zł 1 024,13 zł
Pomoc społeczna 110,00 zł 256,00 zł 17,92 zł
Pomoc społeczna 10 000,00 zł 10 000,00 zł 0,00 zł
Pomoc społeczna 600,00 zł 600,00 zł 0,00 zł
Pomoc społeczna 2 100 000,00 zł 2 100 000,00 zł 548 481,28 zł
Pomoc społeczna 18 000,00 zł 18 000,00 zł 15 619,78 zł
Pomoc społeczna 3 734,00 zł 3 734,00 zł 0,00 zł
Pomoc społeczna 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł
Pomoc społeczna 16 972,00 zł 19 664,00 zł 711,82 zł
Pomoc społeczna 174 695,00 zł 174 695,00 zł 0,00 zł
Pomoc społeczna 300,00 zł 300,00 zł 252,00 zł
Pomoc społeczna 0,00 zł 260,00 zł 0,00 zł
Pomoc społeczna 1 649,00 zł 7 669,00 zł 995,38 zł
Pomoc społeczna 25 000,00 zł 25 000,00 zł 5 155,45 zł
Pomoc społeczna 63 020,00 zł 63 020,00 zł 17 292,08 zł
Pomoc społeczna 38 880,00 zł 1 304 048,50 zł 454 768,93 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 15 500,00 zł 15 500,00 zł 14 841,41 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 9 000,00 zł 9 000,00 zł 150,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 50 000,00 zł 50 000,00 zł 18 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 4 326,00 zł 4 326,00 zł 0,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 3 000,00 zł 3 000,00 zł 0,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 1 756,00 zł 1 756,00 zł 1 545,35 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 207 260,00 zł 207 260,00 zł 47 329,93 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 1 776,00 zł 1 776,00 zł 384,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 10 000,00 zł 10 000,00 zł 1 200,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 250 000,00 zł 250 000,00 zł 51 804,94 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 2 000,00 zł 2 000,00 zł 420,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 500,00 zł 500,00 zł 123,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 63 000,00 zł 63 000,00 zł 62 502,07 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 915,00 zł 915,00 zł 74,66 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 3 200,00 zł 3 200,00 zł 0,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 381,00 zł 381,00 zł 0,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 758 442,00 zł 758 442,00 zł 167 152,40 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 2 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 178 559,00 zł 178 559,00 zł 40 227,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 3 000,00 zł 3 000,00 zł 0,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 6 322,00 zł 6 322,00 zł 1 580,40 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 600,00 zł 600,00 zł 28,32 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 10 000,00 zł 10 000,00 zł 4 800,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 5 000,00 zł 5 000,00 zł 0,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 35 594,00 zł 35 594,00 zł 6 239,80 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 6 435,00 zł 6 435,00 zł 0,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 1 000,00 zł 1 000,00 zł 90,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 25 583,00 zł 25 583,00 zł 4 541,41 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 6 406,00 zł 6 406,00 zł 1 023,74 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 3 010,00 zł 3 010,00 zł 620,23 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 450,00 zł 450,00 zł 0,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 100 000,00 zł 250 000,00 zł 9 332,16 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 23 138,00 zł 23 138,00 zł 5 587,75 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 53 826,00 zł 53 826,00 zł 0,00 zł
Rodzina 20 727,00 zł 20 727,00 zł 3 371,64 zł
Rodzina 10 000,00 zł 10 000,00 zł 858,15 zł
Rodzina 5 324,00 zł 5 324,00 zł 23,85 zł
Rodzina 2 062 553,00 zł 2 352 155,00 zł 525 495,40 zł
Rodzina 389 352,00 zł 385 749,00 zł 92 442,43 zł
Rodzina 10 090,00 zł 10 090,00 zł 4 859,43 zł
Rodzina 20 119,00 zł 20 119,00 zł 16 737,92 zł
Rodzina 6 000,00 zł 6 000,00 zł 0,00 zł
Rodzina 38 000,00 zł 38 000,00 zł 9 067,67 zł
Rodzina 7 900,00 zł 7 900,00 zł 577,89 zł
Rodzina 14 551 834,00 zł 14 551 834,00 zł 3 531 825,45 zł
Rodzina 37 062,00 zł 37 062,00 zł 24 853,73 zł
Rodzina 324 530,00 zł 324 530,00 zł 90 301,53 zł
Rodzina 1 305 472,00 zł 1 305 472,00 zł 369 701,85 zł
Rodzina 306 938,00 zł 306 938,00 zł 92 457,88 zł
Rodzina 181 220,00 zł 196 690,00 zł 38 622,41 zł
Rodzina 21 397 499,00 zł 21 397 499,00 zł 12 835 210,81 zł
Rodzina 2 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł
Rodzina 100,00 zł 100,00 zł 0,00 zł
Rodzina 8 500,00 zł 8 500,00 zł 480,00 zł
Rodzina 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł
Rodzina 2 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł
Rodzina 3 000,00 zł 3 000,00 zł 15,90 zł
Rodzina 2 880,00 zł 2 880,00 zł 1 459,50 zł
Rodzina 5 100,00 zł 5 100,00 zł 1 227,45 zł
Rodzina 1 416,00 zł 1 416,00 zł 645,13 zł
Rodzina 80 000,00 zł 80 000,00 zł 13 116,87 zł
Rodzina 3 800,00 zł 3 800,00 zł 418,71 zł
Rodzina 236 496,00 zł 236 496,00 zł 41 075,39 zł
Rodzina 24 694,00 zł 24 694,00 zł 20 978,75 zł
Rodzina 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł
Rodzina 188 400,00 zł 187 668,00 zł 171 620,07 zł
Rodzina 97 300,00 zł 97 300,00 zł 10 000,00 zł
Rodzina 7 000,00 zł 7 000,00 zł 1 312,26 zł
Rodzina 3 000,00 zł 3 000,00 zł 130,00 zł
Rodzina 3 000,00 zł 3 000,00 zł 900,00 zł