Załatw sprawę

Deklaracja na podatek leśny DL-1 i
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 i
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 i
Deklaracja na podatek rolny DR-1 i
Deklaracja na wywóz odpadów komunalnych dla mieszkańców / przedsiębiorców i
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 i
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 i
Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 i
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych i
Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych i
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering) i
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i