e-Będzin.pl - elektroniczne Usługi Miasta Będzina

Projekt pn.: „e-Będzin – rozwój cyfrowych usług publicznych” polegał na dostosowaniu Urzędu Miejskiego w Będzinie do istniejącego zapotrzebowania na innowacyjne rozwiązania związane z rozpowszechnianiem usług i aplikacji dla obywateli w ramach rozwoju społeczeństwa informacyjnego i powszechnego dostępu do cyfrowych usług publicznych. W ramach realizacji projektu Urząd Miejski w Będzinie został wyposażony w niezbędny sprzęt komputerowy, oprogramowanie, urządzenia, a także odpowiednią infrastrukturę informatyczną. W ramach przedsięwzięcia wdrożonych zostało 28 e-usług, dzięki którym interesanci urzędu przy użyciu sieci internet otrzymają dostęp m.in. do wniosków, deklaracji, pism, dokumentów w wersji elektronicznej.

 

Lista e-Usług z poziomem dojrzałości